Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| April 21, 2021

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

Стартира проект “Говори Северозападът 2.0”

Стартира проект “Говори Северозападът 2.0”

Стартира приемането на анкетни карти за безплатните обучения по проект “Говори Северозападът 2.0”, изпълняван от Сдружение “Младежки Глас” – клон София по програма Еразъм+ на Европейския Съюз. Основна цел на проекта е насърчаване на активното младежко участие в демократичните процеси и прилагането на политики на местно ниво, чрез ефективно използване на структурния диалог, повишаване степента на тяхната информираност, ориентиране и мотивиране за възможностите за развитие и активен старт в образованието, заетостта и предприемачеството.

Проекта стартира в град Видин на 20.10.2019 г., а анкетни карти се приемат до 15.10.2019 г. включително.

Какво получавате, ако участвате и бъдете одобрени:

– Участието в Анкетата и дейностите на проекта са абсолютно безплатни! 

– Поканените участници в дейностите ще придобият висока степен на информираност и знания в сферата на гражданското образование – демокрация, институции, ролята на хората, които управляват тези институции, граждански сектор и как той си взаимодейства с държавата и бизнеса. 

– Участниците ще развият своите социална ангажираност, активност и предприемачески умения. 

– Участниците ще изградят лидерски качества и активна гражданска позиция. 

– Участниците ще участват в изготвянето на проекто-документ (Финален доклад) с предложения за решения към лицата, отговорни за формиране на младежките политики.

– Участниците преминали през модулите в проекта ще получат сертификат  Youthpass, чрез който Европейската комисия осигурява признаване на участието в Програмата, като образователен опит. Този документ може да бъде много полезен за личното, бъдещо образователно или професионално развитие на участника!

 

Включете се сега като попълните анкетната карта ТУК 

Напиши коментар