Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| March 5, 2024

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Business Club MG

Business Club MG

Клуб на Младите Предприемачи – “Business Club MG”
Ръководство и контакти с Клуба:

 

КЛУБ

 BUSINESS CLUB MG

www.businessclub-mg.com

 

< Клуб на Младите Предприемачи >

http://www.facebook.com/Business.Club.MG

 

 

 

 

Официален Адрес на Клуба във Facebook, показващ графика за събранията на клуба всяка седмица, инициативите и снимки от дейността. Включете се на адрес: http://www.facebook.com/Business.Club.MG

ОФИЦИАЛЕН УЕБ-САЙТ: www.businessclub-mg.com

РЕЗЮМЕ НА КЛУБА:

 

BusinessCLUB MG е клуб за млади предприемачи, част от официалната структура на Сдружение „Младежки Глас”. Клуба е създаден с решение на УС на Сдружението през м. Февруари 2010 и има мисия да стимулира младите граждани на РБ да развиват своито предприемачески способности, да обедини техните знания и възможности в областта, да стимулира техните бизнес начинания помежду им. Цел на Клуба е да обедини млади предприемачи, които да споделят помежду си своя опит и взаимно партньорство. В Клуба се решават съвместно проблеми свързани с бизнеса и новите възможности пред него, както и бъдещето му развитие. Членовете търсят общ път за развитие на предприемачеството, както и нови контакти и партньори. Основна задача е да се съдейства на млади предприемачи да стартират своите бизнес начинания в съответния бранш. Обединението на младите предприемачи гарантира силен екип и добра устойчивост.

Клубът работи съгласно Устава на Сдружение «Младежки Глас», Правилника за работа на Клубовете. Борда на Директорите на Клуба е на директно подчинение на УС на Сдружението, Адм. Секретариат на BusinessCLUB MG е пълноправен член на Експертен Съвет към Сдружението.

Клуба е част от Сдружение “Младежки Глас” е обединение, създадено изцяло в името на развитието на младите граждани на Република България и повишаване на тяхната активност и обществена отговорност.

                Сдружението обединява млади хора от цялата страна, към днешна дата наброява над 1200 души официални членове, администрирано от сериозно структура, състояща се от: Председател, Управителен Съвет /7 членен/и Експертен Съвет от отговорници на работни ресори/24 души/. Членската маса е обособена по клубове по интереси, целящи да обединят младежи със сходни влечения: Клуб “КУЛТУРА” и Клуб “Противодействие на Младежката Престъпност”, Клуб “Маркетинг и PR” са едни от най-увлекателните за младите.Създадени до момента са и Клуб „Спорт”, „Туризъм”, „Екология и Образование”, Студентски Клубове и Областни структури в градовете София, Варна, Ст. Загора, Пазарджик, Бургас, Ловеч и др.

 •                 BusinessCLUB MG се управлява от своя Борд на Директорите. Състои се от членове на Клуба и Управителен Орган, подчинен на УС на Сдружението. Всеки член се задължава да спазва решенията на Председателя, Борда и УС на Сдружението.
 • Всички мероприятия, осъществявани от членове на Сдружението могат да бъдат направени с идентификацията и подкрепата на БИЗНЕС КЛУБА.
 • Бизнес Клуба може да влезе във взаимодействие със сродни организации от други сдружения. Има за цел да установява трайни взаимоотношения с членове на другите сродни организации.
 • Събранията на Клуба се провеждат минимум един път месечно, под ръководството на Председателя и Борда на Директорите, в присъствието на минимум 51% от членовете на BusinessCLUB MG. Събиранията се провеждат на специално определено място /офис, зала/ в присъствието на член на УС на Сдружението.
 • Води се протокол от мандатен протоколчик, всяко решение подлежи на гласуване от членовете на Клуба. Клуба има свой УСТАВ и Правилник.
 • Всички дарителски постъпления и месечен членски внос се даряват за развитието на Сдружението, инициативи на BusinessCLUB MG.
 • Могат да се изготвят рекламни материали с логото на BusinessCLUB MG, поименни членски карти, както и идентификации за офиси/автомобили и др., показващи принадлежност към Обществото от Клуба.
 • Всички контакти по линия на BusinessCLUB MG с представители на институции и официални учреждения се свеждат до знанието на членовете на Клуба и се съглусуват с УС на Сдружението.
 • Клуба разполага със своя собствена страница в Интернет, на която публикува Новини, Съобщения до членовете /в секретна Private секция/, снимки от събрания и мероприятия.
 • Членовете на Борда участват в публични изяви, интервюта в медии, събирания и коктейли, организирани от други институции. Представят Сдружението пред бизнес обществото.
 • Събиранията на BusinessCLUB MG са разрешени само за членове на Клуба. Забранен е достъпа на външни лица.
 • Приемането на нов член в Клуба става след решение на Борда, в което минимум 51% от ръководството удобрява предложената от УС кандидатура. За идентификация членовете на Клуба притежават членски карти с уникален номер, както и идентификационни материали.
 • Клуба има свой представител в Експертен Съвет на Сдружението, с пълноправен глас, защитаващ интересите на членовете на Бизнес Клуба.
 • Идентификацията на Бизнес Клуба се осъществява посредством медиите, интернет и обществени прояви.
 • Членовете на Клуба за задължени да спазват решенията на Борда, УС и Устава на Сдружението подчинени на Законите на Република България.

ВИДЕО Презентация на Клуба и неговия ръководител г-н Георги Кузманов

129330788921426132463362876844