Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| September 24, 2018

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Структура

Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС”

България има управителни органи и клубове по интереси / регионални структури. Нашите активни членове се разпределят съобразно своето желание и интерес към Клубовете на MG, където участват в събрания и мероприятия, проекти под логото на Младежки Глас.

Може да разгледате клубовете и структурите на МГ в меню “Клубове и Структури” на сайта.

Актуален списък с Клубовете и Структурите на Сдружение “Младежки Глас” България, съдържащ контакти с ръководствата на всеки Клуб може да изтеглите от тук:

Организационно-Управленската структура на МГ вижте тук: ОУС МГ (pdf)

СНЦ “Младежки Глас”

организационно-управленска структура

  •  Председател
  •  Управителен Съвет
  •  Експертен Съвет
  •  Клубове по Интереси
  •  Регионални Клубове / Областни структури
  •  Консултативен Съвет (състоящ се от всички членове на Сдружение “Младежки Глас”)
  •  Председателски Съвет

От падащото меню на нашия сайт може да изберете клуб по Интереси, в който искате да се включите и да се свържете на посочените контакти директно с ръководството на клуба. Ако искате да учредите собствен клуб по интереси към Сдружение “Младежки Глас” или да създадете регионална структура във Вашият град, свържете се с нас на адрес: mladezhkiglas@gmail.com / 0884800261 или 0884041210

129330463635807 129330463645171