Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| May 22, 2024

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Структура

Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС”

България има управителни органи и клубове по интереси / регионални структури. Нашите активни членове се разпределят съобразно своето желание и интерес към Клубовете на MG, където участват в събрания и мероприятия, проекти под логото на Младежки Глас.

Може да разгледате клубовете и структурите на МГ в меню “Клубове и Структури” на сайта.

Организационно-Управленската структура на МГ вижте тук: ОУС МГ (pdf)

СНЦ “Младежки Глас”

организационно-управленска структура

  •  Председател
  •  Управителен Съвет
  •  Експертен Съвет
  •  Клубове по Интереси
  •  Регионални Клубове / Областни структури
  •  Консултативен Съвет (състоящ се от всички членове на Сдружение “Младежки Глас”)
  •  Председателски Съвет

 

129330463635807 129330463645171