Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| November 22, 2019

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

Представители на неправителствения сектор се обучават как да внедряват модел на социален франчайзинг  в сферата на онлайн бизнеса  

Представители на неправителствения сектор се обучават как да внедряват модел на социален франчайзинг  в сферата на онлайн бизнеса   

Представители на неправителствения сектор се обучават как да внедряват модел на социален франчайзинг  в сферата на онлайн бизнеса

 В Бургас се проведе обучителен семинар на тема “Адаптиране и внедряване на демонстрационен модел на социален франчайзинг в сферата на онлайн бизнеса за създаване на социално предприятие“. Мероприятието се организира в офиса на Национално Сдружение „Младежки Глас”.

На семинарът бяха поканени редица бургаски организации, сред присъстващите имаше представители на Сдружение “Социален център” – Бургас, РО на “Съюз на инвалидите” – Бургас, Сдружение “Онкоболни и приятели”, Социално предприятие “Нарисувай ми усмивка”, Бизнес школа “Mini Boss”, Студентски съвет на БСУ, както и активни членове на сдружението.

Мероприятието беше открито от Борис Вълев – областен председател на Национално Сдружение „Младежки Глас“ клон Пловдив, който запозна присъстващите с проекта, целите, приоритетите и постигнатото до момента.

Обучението беше проведено от специализирания лектор Стоян Тасев. Лекторът представи какво представлява предприемачеството, трудно ли е да се започне бизнес и кои са първите стъпки към собствения бизнес. Стоян Тасев засегна и темата за социалния франчайзинг и обясни подробно как всеки един от присъстващите може да стартира подобен вид дейност.

Борис Вълев се включи с доклад за полезните практики от Италия и Португалия, техният начин за реализация на социални предприятия и по какъв начин социалният франчайзинг помага на социалните групи.

В края на обучението всеки участник получи Практическо и теоретично ръководство за практикуване на социален франчайзинг, разработено от екипа на проекта, относно  пилотен демонстрационен модел на иновативна практика – социален франчайзинг в сектор „Туризъм“.

Проектът е „Транснационално сътрудничество в подкрепа на разпостранение на най-добри европейски практики в сферата на социалният франчайзинг в полза и за постигането на социалните цели на нестопанския сектор“. Договор на проекта  BG05M9OP001- 4.001, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Ден по-рано същия обучителен семинар се осъществи в гр. Пловдив, където присъстваха представители на заинтересовани страни в общината.

Напиши коментар