Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| March 23, 2019

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

ПОЗИЦИЯ НА НС "МЛАДЕЖКИ ГЛАС"

ПОЗИЦИЯ НА НС “МЛАДЕЖКИ ГЛАС”

ПОЗИЦИЯ

Относно: Изказването на Президента Румен Радев относно неправителствения сектор в България.

От името на Национално Сдружение „Младежки Глас” изказваме отворената си позиция относно фрагмент от изказването на 01.02.2018 г. пред журналисти в Брюксел на Президента на Република България г-н Румен Радев за неправителствения сектор и държавата.
Ние, като най-голямата организация, представляваща младите хора в страната ни в областта на гражданския сектор, изказваме несъгласието си с тезата, че НПО-тата има опасност да се превръщат в контролни органи на Държавата. Напротив, винаги неправителствения сектор трябва да оказва граждански контрол над всяко решение и действие, предприето от държавата и всички институции и да има думата като партньор на всеки орган на управление. Не е допустимо да се вменява чрез това изказване внушение на обществото, че неправителствения сектор може и трябва да бъде ограничаван във функцията си на надзорник на действията на политиците в страната. Именно гражданите сме хората, които избират представителите във властта и трябва да контролират техните действия. Непревителствения сектор и организациите в него има свободата да изказва винаги своето мнение. Винаги НПО-тата и гражданите може да участват в обществени дискусии и да заемат позиция по приоритетите на дадена тема. Сектора е основна движеща сила във формирането на общественото мнение, работи силно в сферата на неформалното образование, бори се срещу всички форми на насилие и агресия, подпомага гражданите и Държавата. Когато сектора на гражданите оказва наблюдение и контрол над институциите, това е винаги в полза на Държавата. Ние, като представители на младите хора не сме съгласни ролята на неправителствения сектор да бъде принизявана и да бъдем поставяни под общ знаменател. Функцията на неправителствения сектор в България трябва да бъде развивана, има си закони, които трябва да се спазват и нашият сектор да бъде винаги питан за мнение и становища. Не е нормално да се правят внушения, че НПО-сектора и гражданите трябва да бъдат ограничавани като права да изказват мнение и да изяват позиция, независимо в какъв контекст и по каква тема е направено изказването на Президента. Не позволяваме неправителствения сектор да бъде намесван в подобни теми и внушения, независимо дали става въпрос за Президент, Правителство или която и да било държавна или общинска институция, гражданите винаги ще могат и трябва да имат правото да изказват мнение и осъществяват контрол над тези органи на управление. Неправителствените организации са самите граждани, не е правилно да се правят изказвания свързани с всяване на страх българите да имат право на мнение и контрол над институциите.

Тодор Йосифов

Национален председател на Национално Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС”

Напиши коментар