Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| January 25, 2020

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

Национален консултативен съвет на младежта

Национален консултативен съвет на младежта

14.06.2019

#ЗаМЛАДИТЕ 🇧🇬 #ЗаБЪЛГАРИЯ От днес в София: заседание на Националния Консултативен Съвет на Младежта, заедно с представители на Министерствата на Република България, ДАЗД и лидерите на младежкия сектор у нас. Националният лидер на НС “Младежки Глас” Тодор Йосифов, Яна Вангелова от НПСС, Антон Берданков от националното ръководство на сдружението и Младежите на БЧК представиха своята визия за развитие на сектора, съобразно предложенията на структурите ни от цялата страна. Заседанието беше водено от Николай Павлов – Зам.-Министър на Министерство на Младежта и Спорта. Изключително позитивна, диалогична и добре структурирана среща, обмен на идеи, предложения и варианти за решения от всяка институция и организация.
Като Председател на Национално Сдружение “Младежки Глас” споделих пред колегите, че подкрепяме усилията на Държавата и одобряваме посоката по общи взаимодействия между всички институции и организации за развитие на младежкия сектор. Изложих предложение от наши членове в страната, всички заедно – неправителствен сектор и институции да разработим механизми и да работим за привличане на още повече представители на подрастващите в доброволчеството и НПО-сектора, да подкрепяме все повече млади хора и техния потенциал в развитието им в обществените дейности, това ще ги направи по-силни, уверени и устойчиви. Напълно подкрепяме работата до момента и изразяваме готовност да развием съвместно все повече млади хора да се развиват успешно в обществото. Споделих, че в България младите хора имат огромен потенциал и капацитет и не отстъпват по нищо на връстниците си по света, според нашия над 12 годишен опит наистина младите могат и те са бъдещето.
На заседанието бяха представени основните приоритети в областта на младежката политика за 2019 г. от страна на Министерство на младежта и спорта, сред които са разработването на новата Национална стратегия за младежта след 2020 г., съгласуване на Годишен доклад за младежта за 2018 г. и други. Не само бъдещето, но и настоящето е в младите!

Напиши коментар