Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| March 5, 2024

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

Клуб "Спорт"

КЛУБ „СПОРТ”

РЕЗЮМЕ НА КЛУБА:

КЪМ

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

“МЛАДЕЖКИ ГЛАС”

Клуб „СПОРТ” е част от сдружение “Младежки Глас” – обединение, създадено изцяло в името на развитието на младите граждани на Република България и повишаване на тяхната активност и обществена отговорност.

Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е обединение на младите хора в България, които могат и искат да реализират своя потенциал чрез обществени инициативи, подкрепа на собствените си идеи и реализация на възможностите си в името на екипа на младите. Слоугънът на “Младежки Глас” е сътворен от нашите членове и гласи: “Чуй младото поколение, то има какво да ти каже!” и е насочено към обществото. Сдружение “Младежки Глас” е учредено през 2007 г. Структурата и членовете на Сдружението нарастват ежедневно. То има свой Председател, Управителен Съвет, състоящ се от 7 души и Експертен Съвет, който управлява структурата в цялата страна.

Като част от сдружението Клуб „СПОРТ” се ръководи от председател, подпомаган в своята дейност от заместник-председател и организационен секретар, пряко подчинени на УС на СНЦ „МЛАДЕЖКИ ГЛАС”. Клубът е учреден през месец Октомври 2010 г. с решение на УС и ЕС на Сдружението.

Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е официален представител за България на Международната НПО Мрежа “WE ARE TOGETHER” която има представителства в 18 държави по света, сред които САЩ, Китай, Германия, Франция и др. Седалището на WE ARE TOGETHER е в Русия и всички контакти и работа по програми на територията на България се осъществяват от “Младежки Глас”. Сдружението МЛАДЕЖКИ ГЛАС има сключени споразумения с десетки партньорски и неправителствени организации, работи и сътрудничи активно с местната и националната власт и институции.

За едногодишното си съществуване клубът, като част от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС” бе съорганизатор на няколко спортни инициативи, като част от членовете му се включиха в различни надпревари по футбол, баскетбол и др. Чрез тези мероприятия бе даден шанс на много млади хора да обединят усилия в постигането на общи цели. Клубът успя да подпомогне много млади хора в това да бъдат физически активни.

Клуб „СПОРТ” извършва дейност в областта на работата с млади хора, утвърждава спорта, като средство за забавление и по-добро възпитание на младото поколение. Членовете на клуба са обществено отговорни млади личности, сред които има представители на всички социални групи. Те са обединени в желанието си да работят в екип, в името на една обща кауза – по-добър живот за всички граждани.

МИСИЯТА на Клуб „СПОРТ”, като част от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС” е да установи равностойно положение на младежите сред обществото, като накара младите хора да изкажат своето мнение пред заобикалящата ги среда, и да използват качествата си, за реализацията си в сферата на спорта.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КЛУБА:

 • 1. Популяризиране на спорта, като социален феномен, във всичките му разновидности, сред младите хора.
 • 2.Подпомагане на интеграцията на младите хора в обществото, посредством различни видове спорт.
 • 3.Подпомагане на деца и младежи в неравностойно положение и стимулирането им да се занимават активно със спорт, като вариант за тяхното бъдещо развитие.
 • 4. Сътрудничество със спортните клубове на територията на община Бургас с цел стимулиране на повече млади хора да се занимават активно със спортни дейности
 • 5. Подпомагане на екипа на МГ, при изготвяне на проекти в областта на спорта.
 • 6. Насърчава сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата, проблемите на младежта и стимулира диалога между младежите от страните членки на ЕС;
 • 7. спомага за развитието интересите и потребностите на младите хора;
 • 8. да насочи общественото внимание към ценностите и поведението на младите хора;
 • 9. да защитава интересите на младите хора;

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

 • – реализиране на партньорство с държавни, общински институции, неправителствени български и международни организации, работещи в областта на младежките дейности;
 • – участие в български и международни програми и проекти;
 • – осъществяване на контакти и съвместна работа с организации от страната и чужбина;
 • – разработка на стратегии и практики в областта на младежкия обмен и сътрудничество;
 • – програми и проекти за защита на правата на младите хора;
 • – приобщаване на младите хора към съвременното информационно общество;
 • – прилагане на спортни програми за ученици, студенти, работници и служители;
 • – подкрепа на активни, граждански дейности, ориентирани предимно към младите хора;
 • – изследване на проблемите на младежта;
 • – провеждане на социална дейност за хора в неравностойно социално положение;
 • – информационна дейност;
 • – организиране на спортни мероприятия.

27.09. 2010г. Клуб „СПОРТ” към СНЦ „МЛАДЕЖКИ ГЛАС”

гр. Бургас

Напиши коментар