Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| January 20, 2018

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

Клуб "Образование и Наука"

Клуб “Образование и Наука”

Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново. (Солон)

Основен акцент в дейността на клуб “Образование и Наука’ към Сдружение “Младежки Глас” България  е работата с деца, ученици, студенти и млади хора, родители- настоящи и бъдещи и преподаватели. Нашата мисия е да ги насърчим към всестранно развитие , допълнителни образователни и научни квалификации и практики в системата на учене 24/7. В тесен план клуб Образование и наука ще се стреми да предава знания и умения от различни области по достъпен начин на различни кръгове хора.
Нашата цел е обогатяване личностното развитие и усъвършенстване на членовете на клуба посредством проекти, инициативи, срещи, беседи и др., свързани с образованието и науката и с интегриране на иновационни методи и информационни технологии.

контакти:

Румяна Карадимитрова – председател.

В състава на ръководството влизат още – Радостина Бахчеванова, Дарина Атанасова и Златина Георгиева.

Facebook page!

Facebook group!

Напиши коментар