Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| October 16, 2018

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

Заключителна конференция по проект за Структурен диалог в София

Заключителна конференция по проект за Структурен диалог в София

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ ПО ПРОЕКТ „СТРУКТУРЕН ДИАЛОГ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, ДОПЪЛНИТЕЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”.

Екипът за управление на проект „Структурен диалог за образователната система, допълнителната квалификация и предприемачество” управляван от клона на Национално Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” в гр.София , отправя покана за участие в заключителна дискусия по тематичните области. Проект “Структурен диалог за образователната система, допълнителната квалификация и предприемачеството“ е с проектен номер 2017 – 2 – BG – KA347 – 036629, съфинансиран от програма „Еразъм +” на Европейския съюз.

Събитието ще се проведе на 20 ноември 2017 година от 12:30 часа в Бест Уестърн Арт Плаза Хотел, гр.София, ул. “Христо Белчев” № 46.

На следващият ден /21.11.2017 – Вторник/ ще се проведе заключителната конференция, чиято цел е да се представят гледните точни и мнения на младите хора вследствие на проведените срещи в различни градове в страната с държавни институции, експерти, бизнеса, работодателите и гражданското общество по тематичните области за образователната система, допълнителната професионална квалификация и предприемачеството в България.

Програма на събитието на 20.11./Понеделник/:

12:30 – 13:30 ч. Пристигане и регистрация на участниците.

13:30 – 14:00 ч. Представяне на проекта и участниците във форума.

Устно представяне, презентация.

14:00 – 15:00 ч. Работа в малки групи за идентифициране на проблемите в образователната система, допълнителната квалификация и предприемачеството в България.

Формиране на работни групи. Работа в екип.

15:00 – 15:30 ч. Кафе пауза.

Неформална дискусия.

15:30 – 16:30 ч. Представяне и дискусия относно проблемите в образователната система, допълнителната квалификация и предприемачеството идентифицирани от работата в малки групи.

Презентация, дискутиране, поставяне на проблеми и търсене на конструктивни решения.

16:30 – 17:30 ч. Методи и възможности за разработване и финансиране на бизнес идеи.

Презентация, дискутиране, поставяне на проблеми и търсене на конструктивни решения.

Контактна информация: +359 898 488 559, npo.sofia@gmail.com.

Facebook event

Напиши коментар