Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| July 23, 2024

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Русе

МЛАДЕЖКИ ГЛАС – клон РУСЕ

Официална страница в Интернет:
http://www.facebook.com/RUSE.MG

Сдружение “Младежки Глас” е обединение, създадено изцяло в името на развитието на младите граждани на Република България и повишаване на тяхната активност и обществена отговорност. В град РУСЕ младежите са ръководени от Областния лидер на “Младежки Глас” – Християн Топалов. През 2011 г. структурата официално е регистрирана към мрежата на “Младежки Глас”. Младите членове на МГ в град РУСЕ работят активно по утвърждаването на позициите на младите хора и тяхната реализация, спомагането на развитието на региона и развитие на потенциала на младите в Русе. Сдружението е неправителствена организация, която извършва дейност в областта на работата с млади хора, развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество, образованието, културата, спорта и младежките дейности. Сдружението подпомага личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение.

134933931750908 (1)134984792124117