Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| June 14, 2024

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Медия и Общество

Медия и Общество

В семейството на Сдружение “Младежки Глас” България се присъедини още един нов клуб, който ще работи активно за развитието на младите хора под името “Медия и общество”. На учредително събрание в четвъртък вечер Ръководството на новоучреденият клуб си постави за цел да насърчава и помага за социалната интеграция и личностна реализация чрез предоставяне на актуална и полезна информация. Едни от основните дейности, които ще развива е да спомага за разпространението на полезна информация касаеща младите хора в страната, сътрудничество с областни и национални средства за масова комуникация и реализиране на проекти свързани с електронните медии. Учредители на клуба станаха над 30 младежи – всеки от тях тесен специалист в своята област.

“Основната мисия на клуб “Медия и общество” е да помага на младите хора да са информирани, да развиват своите заложби в различни проекти и да им дава шанс да ги споделят с обществото. В бъдеще планираме провеждане на инициативи и обучения за развитие на личността, да действаме за духовното и интелектуално развитие на българските деца и младежи” уточни Стоян Николов, председател на клуб “Медия и общество”. Към ръководството на клуба се присъединяват Стефан Карагьозов – зам. председател и Галин Петков – организационен секретар на клуба.

Клуб “Медия и общество” е част от националната структура на Сдружение “Младежки Глас” България, която има клонове в 8 областни града. Централното управление на НПО-то се намира в Бургас и от 2007 г. стартира развитието на Младежки Глас. В България общият брой на членовете е над 5000 души, а град Бургас е представен в структурата с над 1 500 официално приети младежи. За следващата седмица от Сдружението планират реализацията на 4 големи инициативи в страната, свързани с обучения и културни мероприятия.