Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| July 23, 2024

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Клуб "Юрист"

Клуб “Юрист”

Клуб “ЮРИСТ”

Ръководство и контакти с Клуба:
Official Site:www.facebook.com/lawyer.mg

 

 

 

КЛУБ

 ЮРИСТ

Official Site:www.facebook.com/lawyer.mg

 

 

 

 

Официален Адрес на Клуба във Facebook, показващ графика за събранията на клуба всяка седмица, инициативите и снимки от дейността. Включете се на

адрес: http://www.facebook.com/group.php?gid=127380740611616

КЛУБ „ЮРИСТ”

към

 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

„МЛАДЕЖКИ ГЛАС”

Сдружение „Младежки глас” е юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност. Регистрирано е през 2007 г. от група младежи, които поставят началото на проекта. Сдружението е обединение, създадено изцяло в името на развитието на младите граждани на Република България и повишаване на тяхната активност и обществена отговорност.

Сдружение ”Младежки глас” има сключени споразумения с много НПО-та в България, разнообразни по своя предмет на дейност, но с една и съща цел – да помагат за развитието на младата личност и потенциала й. През 2009 г. “Младежки Глас” става официален представител за България на международната младежка организация с централа в Русия – “WE ARE TOGETHER”, обединяваща НПО-та от 16 страни по света, между които Китай, Франция, Германия, Австрия, САЩ и др.

Официалните членове на сдружението са около 1400, като членската маса е обособена в клубове по интереси, целящи да обединят младежи със сходни интереси : Клуб “БСУ”, Клуб “Култура”, Клуб  “Противодействие на младежката престъпност”, Клуб “Маркетинг и PR” и др.

Клуб „Юрист” към структурата на Сдружение “Младежки глас” е учреден през месец Май 2010 г. с цел да обедини млади хора с интереси в областта на правото.  Създаването му е предизвикано от многото желаещи настоящи и бъдещи членове на сдружението да се включат в подобен професионален клуб. Председател на клуба е г-н Деян Сребрев, а заместник-председател – Ивка Дикова.

Главната цел на клуба е личностното развитие и усъвършенстване на своите членове посредством осъществяването на идейни проекти в областта на правото. Освен посоченото Клуб „Юрист” е учреден с мисията да обедини настоящите и бъдещите членове на сдружението, които проявяват интерес към правото като наука и практическото му приложение в обществения живот. Други цели, които клуба си поставя и ще работи за постигането им, са : подпомагане дейността на различните структури към Сдружение „Младежки глас”; организиране на различни по вид мероприятия в областта на правото; да бъде място за срещи, разговори, обсъждания, генериране на идеи и изява на младите хора с интереси в специфична област;  да повишава правната култура на членовете на сдружението чрез провеждане на различни дискусии, обучения, консултации и т.н.;да  изследва ефективността на действащото законодателство;да осъществява съвместна дейност с други организации на юристи, държавни органи, научни и обществени организации; да участва в различни прояви, вкл. международни, свързани с дейността му; да подготвя предложения, програми и други материали и ги представя пред отговорните институции, организации и лица, с цел постигане на поставените пред клуба задачи и всякакъв вид други дейности в сферата на правото.

Идейно-философската основа на Клуб „Юрист” е вярата в неограничените възможности на младия човек, които здраво стъпил върху  реалността е в състояние да генерира полезни и практически изпълними идеи.

Участието в Клуб „Юрист” дава на своите членове :

  • – запознанства, срещи и общуване с хора, които имат сходни възгледи, интереси и житейски опит, изграждане нови контакти и партньорства;
  • – възможности за работа за обществената кауза, в която вярват, чрез участие и подкрепяне на инициативи на клуба и сдружението и предлагане и реализиране на свои собствени идеи за инициативи;
  • – престиж, породен от членството в един клуб, поставящ пред себе цели, постигането на които ще допринесат за изграждането на обществот

129330643148581              129330643125657