Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| July 23, 2024

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Клуб "Социални Дейности"

Клуб “Социални Дейности”

Клуб “Социални Дейности”
Ръководство и контакти с Клуба:

 

 

КЛУБ 

Социални Дейности

Official Site:

 

тел:

 

email:

 

Официален Адрес на Клуба във Facebook, показващ графика за събранията на клуба всяка седмица, инициативите и снимки от дейността. Включете се на адрес: http://www.facebook.com/pages/Klub-Socialni-Dejnosti-km-Sdruzenie-Mladezki-Glas/112614575477552

РЕЗЮМЕ НА КЛУБА:

 • Клуб „Социални дейности“ е част от НПО „Младежки Глас“. Основен акцент в структурата на сдружението се поставя върху работата с млади хора.
 • Основните дейности на клуба са:
 • Осигуряване на обществена разгласа за проблемите на младежите.
 • Иницииране и осъществяне на мероприятия подкрепящи интегрирането на младите в обществото.
 • Намаляване на дълготрайната социална изолация на младежите, вследствие от липса на информация за възможностите за социално включване.
 • Намаляване липсата на социални умения в младото поколение и като следствие – неконкурентността на пазара на труда и в цялост – ограничените възможности за социална интеграция и ангажираност в обществения живот.
 • Планираните в рамките на клуб „Социални дейности“ дейности ще допринесат за повишаване на информираността на обществото за потребностите и възможностите на членовете на клуба.
 • Клуба си поставя за цел тази информираност да оптимизира процедурите по събиране и получаване на информация за образователни, социални и медицински потребности на младежите, което от своя страна ще доведе до по-ефективна комуникация между заинтересованите от задоволяването на тези потребности лица, организации и структури.
 • Основна задача пред клуба е генериране на идеи с цел кандидатстване по проекти.
 • Насърчаване на доброволчеството сред ученици и студенти.
 • Висока степен на ангажираност и взаимодействие между членовете на клуба и партньорите/асоциираните партньори на клуб „Социални дейности“.

129407853619770135816688662133