Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| April 21, 2024

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Клуб по Философия

Клуб по Философия

Клуб по Философия към Сдружение “Младежки Глас” България
създаден с решение на Експертен Съвет през м. Юни 2011 г. с обхват на работа към клон Бургас
Fcbk Group Adress:
http://www.facebook.com/pages/Philosophy-Club-MG/135239209885772

 КЛУБ 

ФИЛОСОФИЯ”

тел:

РЕЗЮМЕ на КЛУБ ФИЛОСОФИЯ:

Философията е изследване на общите и фундаментални въпроси, засягащи човека и света. Основни теми за философията са неща като съществуването, мисленето, познанието, истината, справедливостта, красивото. В своите изследвания философията по принцип се отличава със систематичен подход и рационална аргументация, което я отличава от други подходи към същите или подобни теми, като например мистицизма и митологията. Въпреки общото разбиране, че философията е наука, тя се различава от хуманитарните и природните науки по това, че не разчита на научния метод и няма строго определен и общоприет предмет. В зависимост от дефиницията за такъв предмет или от акцентите и подходите при изследването и решаването на този проблем, различните философи могат да бъдат причислявани към дадено течение или доктрина, а тяхната дейност и произведения да бъдат отнасяни към по-тесни области на философско изследване. Целта и развитието на клуба ще се гради върху познанието, върху мирогледа на всеки един от вас. Всеки един член ще дискутира и дебатира, както и да разсъждава по зададена тема която го/я вълнува.

Темите и целите по които ще се дебатира, дискутира и разсъждава, в по – късен етап да се развият и да бъдат осъществявани с действия.

134026822666053132464384565295