Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| April 22, 2024

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Клуб "Икономика"

Клуб “Икономика”

Клуб “Икономика”
Ръководство и контакти с Клуба:

КЛУБ„Икономика”

Official
Site
: www.facebook.com/marketing.mg

 

 

 

РЕЗЮМЕ НА КЛУБА:

Клуб „Икономика” към СНЦ „Младежки Глас” е учреден на 19.09.2012 г. след решение на Експертен Съвет на организацията и е наследник на клуб „Marketing & PR”.
Неговата основна мисия е да обедини младите хора с общи интереси в сферата на икономиката, да спомогне за по-добрата интеграция на младежите в обществото, да даде необходимите знания за икономическата реалност в която живеем, да разясни как работят икономиките и как икономическите агенти си взаимодействат, да обясни поведението и решенията на стопанските субекти, които лежат в основната на икономическия живот на обществото , да създаде умения за работа в екип, да направи така че гласът на младите да се чува и едно от най-важните неща, да бъде място където ще намерите нови приятели.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

1. Популяризиране и разясняване на различните аспекти на икономиката, сред младите хора.

2. Подпомагане на интеграцията на младите хора в обществото, посредством различни видове инициативи на клуба.

3. Сътрудничество с различни икономически и стопански организации;

4. Подпомагане на екипа на МГ, при изготвяне на проекти;

5. Спомага за развитието интересите и потребностите на младите хора;

6.Да насочи общественото внимание към ценностите и поведението на младите хора;

7.Да защитава интересите на младите хора;

8.Да изгражда и развива икономическата мисъл;

9.Да подобри комуникативните възможности и работата в екип при младежите.