Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| June 14, 2024

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Екология/Образование

Екология/Образование

Клуб “Екология и Образование”
Ръководство и контакти с Клуба:

КЛУБ 

ЕКОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Official


РЕЗЮМЕ НА КЛУБА:

КЛУБ “ЕКОЛОГИЯ и ОБРАЗОВАНИЕ”

Р Е З Ю М Е

Сектор “Екология”

            На 09.02.2010 г. в гр. Бургас с решение на УС на Сдружение “Младежки Глас” е учреден клуб „Екология и образование”. Клубът е създаден изцяло в името на развитието на младите граждани на Република България и повишаване на тяхната активност и обществена отговорност.
Ние сме група млади хора, решени да помогнем за опазването на еко-системата. Оповавайки се на нашите  разбирания за един по-чист свят сме определили няколко основни точки, които отразяват целите и намеренията ни. Задачите, които сме си поставили са свързани с:

 • „Ние не сме наследили земята от дедите си, а сме я взели на заем от нашите деца.”
 • Насочване вниманието на младите хора към опазване на природата и околната среда;
 • Подпомагане защита на естествените местообитания на дивата флора и фауна;
 • Търсене на решения на проблеми свързани с околната среда и здравето;
 • Сътрудничество с природозащитни организации и институциите;
 • Изграждане на мрежа за еко дискусии;
 • Запознаване на младите със застрашените от изчезване видове, както и с начините за тяхното опазване;
 • Запознаване на младите със застрашените от изчезване видове, както и начините за тяхното опазване;
 • Организиране на дейности свързани с културата, спорта и свободното време, социални дейности, екология, музика, изобразително изкуство и други;
 • Установяване на практики за активен диалог между областни и общински администрации в процеса на дейностите по опазване на околната среда;
 • Подпомага образованието, стимулира творческото и различното мислене и развитието на човешкия потенциал;
 • Обучения по екология и археология-запознаване с културно историческо наследство и природно богатство на България;
 • Посещение на музеи, културни паметници и природни паркове;
 • Провеждане на ваканционни курсове по екология, излети сред природата, организирани на детски игри;
 • Провеждане на форуми/семинари за проблемите на околната среда и човешкото въздействие;
 • Организиране на конкурси и художeствена фотография на тема”Аз и природата”, „Аз и историята”.
          По темата бе организирана и мащабно мероприятие в гр. Бургас – Кръгла Маса “Екологията и Младите”, която протече с голям обществен интерес и в присъствието на над 100 младежи, представители на екологични организации и институциите, Областна Управа, Община Бургас и др.

          Основна част от тези задачи сме решили чрез организиране на практически занятия като – излети сред природата, мероприятия за почистване, залесяване и др. Тези мероприятия са проведени със сътрудничество на нашите партньори, членове и институциите, както и Община Бургас. Заедно с РИОСВ успяхме да засадим 60 фиданки в 3 детски градини и 1 училище; заедно с еко-сдружение Агалина осъществихме посещение на група седмокласнищи на укритието на Атанасовското езеро; за седмицата на гората организирахме образователно представление за малчуганите от детска градина Веселушко; Стартирахме проект «Бялата Книга», който цели да събере мненията на младото общество за екологичните и образователни проблеми. Организирането и участието ни в тези инициативи дават положителни резултати, изразени в благодарствени писма, залесени места и много усмихнати лица, това доказва че сме на прав път, път който е дълъг и ние вярваме, че заедно ще успеем да го извървим /и да го почистим, ако има нужда/.

Положителните резултати от работните срещи на Клуб «Екология и Образование» с представители на Община Бургас, поставиха началото на едно чудесно сътрудничество.

 • Ръководство на Клуб «ЕКОЛОГИЯ и ОБРАЗОВАНИЕ» към Сдружение «МЛАДЕЖКИ ГЛАС»
 • Стиляна Атанасова, Председател на Клуба
 • Милан Тодоров, зам.-Председател
 • Вадим Рошманов, зам.-Председател
 • Станимир Николов, Орг. Секретар на Клуба

129407518292516132464318915884