Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| July 23, 2024

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Пловдив

МЛАДЕЖКИ ГЛАС – клон ПЛОВДИВ

Областна структура на Сдружение “Младежки Глас” България

Официална страница в Интернет:
http://www.facebook.com/MGPLOVDIV

“МЛАДЕЖКИ ГЛАС” – Пловдив е учреден през 2011 г. и е част от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ – България, като представители на регионалната структура в град Пловдив. МГ има свой Председател, Управителен Съвет, състоящ се от 7 души и Експертен Съвет (32 души), който управлява структурата в цялата страна и работните групи. Има регионални структури в Бургас, София, Пловдив, Русе, Варна, Свищов и др. Към момента Сдружение “Младежки Глас” има около 4 000 официални членове и над 34 000 приятели и симпатизанти в нашите групи и страници в Интернет. Каузата ни е реализирането на огромния потенциал, който се крие много хора на нашата възраст. Ние младите искаме да докажем на обществото че искаме да се развиваме, гласът ни да бъде чут, да имаме шанс да покажем своите възможности.

Под шапката на Сдружението ще функционират клубове по интереси:

 • Клуб Култура и Образование;
 • Клуб Спорт;
 • Противодействие на Младежката Престъпност;
 • Клуб Маркетинг и PR;
 • Клуб Екология и др.

Клонът в град Пловдив е част от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“ България, което е официален представител на Международната НПО Мрежа “WE ARE TOGETHER”. Тя има представителства в 18 държави по света, сред които САЩ, Китай, Германия, Франция и др. Седалището на WE ARE TOGETHER се намира в Русия, като всички контакти и работа по програми на територията на България се осъществяват от “Младежки Глас”. Сдружението има сключени споразумения с десетки партньорски организации и НПО-та. Работи и сътрудничи активно с местната и националната власт и институции.

Чрез своите специалисти Сдружение “МГ” – Пловдив има за цел да кандидаства по проекти и програми на Европейския Съюз и Държавните институции, даващи възможност за осъществяване на инициативите на младежите. Амбициите на Управителния Съвет на национално ниво са осъществяването непрекъснато обучения на членовете си, организиране на Кръгли Маси и Дискусионни обучителни семинари сред студентите в българските университети. Активистите на Сдружението работят непрекъснато за стимулирането на активността на младите. Работи се по различни проекти и мероприятия, като целта е групата да се популяризира и чрез взаимопомощ и споделяне на опит, да увеличаваме взаимно общия си потенциал, като членовете на “Младежки Глас”.

Ние сме неправителствена организация, която извършва дейност в областта на работата с младите, която развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество, образованието, културата, спорта и младежките дейности. Сдружението подпомага личностната реализация и изява на младите хора и социалната интеграция на младежи в неравностойно социално и културно положение. Сдружението се състои от млад, но опитен екип, работил дългогодишно с млади хора в различни социални групи и помогнал за реализацията им в обществото в различни сфери на дейност.

МИСИЯТА на Сдружение „Младежки Глас” е да установи равностойно положение на младежите в обществото, като стимулира младите хора да покажат своите таланти и качества, за постигане на себереализация в подходящата за тях сфера.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ са:
интегриране на младите хора в обществото, насърчавайки ги в бъдещата им личностна, социална и професионална реализация;

 • насърчаване според интересите и възможностите;
 • насочване на общественото внимание към ценностите и поведението на младите хора;
 • подпомагане на младите хора в неравностойно социално и културно положение;
 • участие в разработването на стратегии във различни сфери на обществения живот;
 • популяризиране на творчеството на талантливи млади хора;
 • насърчаване сътрудничество между български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на опит -в областта на образованието и културата;
 • стимулира диалога между младежите на различните страните членки на ЕС.

СРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ:

 • осъществяване на партньорство с държавни, общински институции;
 • осъществяване на контакти и съвместна работа с неправителствени български и
 • международни организации, работещи в областта на младежките дейности;
 • участие в български и международни програми и проекти;
 • организиране и провеждане на обучения;
 • разработка на стратегии и практики в областта на младежкия обмен и сътрудничество;
 • програми и проекти за защита на правата на младите хора;
 • развиване на мрежа от клубове за младите хора през свободното им време;
 • приобщаване на младите хора към съвременното информационно общество;
 • прилагане на образователни, информационни и квалификационни програми за ученици, студенти, работници и служители;
 • подкрепа на активни, граждански дейности, ориентирани предимно към младите хора;
 • изследване на проблемите на младежта;
 • провеждане на социална дейност за хора в неравностойно социално положение;
 • информационна дейност и организиране и финансиране на мероприятия и програми:
 • провеждане на концертни изяви и организиране на музикални и спортни мероприятия.
 • Сдружение „Младежки Глас“ има клубове по интереси, където са обединени голяма част от членовете на сдружението, както и Областни структури /Бургас,Пловдив,Варна, София и др./

—————————————————————————————————-

 

134933883375490134984743234316