Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| January 18, 2022

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

Как да бъдат успешни комуникатори се учат млади хора от Бургас

Как да бъдат успешни комуникатори се учат млади хора от Бургас

В рамките на един ден Сдружение „Младежки Глас” осъществи две обучения за младите хора от Бургас. Идеите на толстоизма в българската педагогическа мисъл бяха представени на студентите от университетския преподавател проф. Маргарита Терзиева. Лекторът запозна аудиторията с цялостната система от философски, религиозни, социално-икономически, естетически и педагогически идеи в толстоизма, които намират широко разпространение в България през първата половина на XX век. Приносът на българските педагози толстоисти в развитието на възпитанието в дух на ненасилие, търсейки баланса между умствения и физически труд, въвеждането здравословен и природосъобразен начин на живот обхвана в лекцията си професора и доктор на педагогическите науки. Обучението се осъществи от клуб „Entertainment” към Сдружение „Младежки Глас” – България, финансирано по проекта МИКЦ – Бургас “Гласът на младите” по Националната програма за младежта към НЦЕМПИ, и с подкрепата на Център за кариерно развитие към Университет „Проф. д-р Асен Златаров”.

Второто обучение засегна темата за уменията при комуникация и успешното говорене пред публика, организирано от клуб ”Медия и общество” част от сдружението. ”Посланията, правилното поведение пред средствата за масова комуникация и определеният комплекс от знания са в основата на успешното представяне” сподели Росен Петров – преподавател по комуникации. Пред младите хора той разгърна основни практически правила за работа с масмедиите. От обучението младежите научиха, че при интервю е необходимо да имат добър външен вид, да владеят реториката и правоговора с цел успешно представяне пред публиките. Лекторът сподели, че при следващата покана от клуб ”Медия и общество” ще организира практическо обучение за представяне пред камера.

Двете обучения са част от десетките мероприятия на Сдружение „Младежки Глас” – България насочени към желанието на младите хора да се развиват.

IMG_0477

Напиши коментар