Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| June 18, 2021

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

Информация за проект „Стъпка напред ЗА здравето”

Информация за проект „Стъпка напред ЗА здравето”

Проектът „Стъпка напред ЗА здравето” на Национално Сдружение „Младежки Глас”,  финансиран от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 година на Министерството на младежта и спорта ще даде възможност на младите хора да се запознаят и дискутират съвместно значимите за тях проблеми, свързани със здравословния начин на живот.

Проектът има за цел да информира, обучава, изгражда личностни качества, поддържа спортния дух, изявява млади личности, мотивира и формира социални умения сред целевата група, свързани с придобиване на знания и насърчаване на здравословния начин на живот. Постигането на главната цел ще се осъществи посредством следните специфични цели: изграждане на социално отговорно поведение; насърчаване на здравословния начин на живот; превенция на здравето – вредни навици; занимания с физкултура и спорт; наличие на навици за безопасно поведение; лична хигиена; засилване на младежкото участие; участие във форма на неформалното образование.

Дейностите включват информационна кампания, инициатива „С любов към здравето”, публично събитие, обучения, които са базирани на принципа “младежи обучават младежи”, технологичен ноу-хау, интерактивен метод за информиране.

Целевата група е насочено към младите хора във възрастова категория 15-29 год. на територията на област Бургас, както и чрез средствата за масово осведомяване и социалните мрежи – към неограничен брой младежи от цялата страна. Период на проекта: 30.04.2021-30.09.2021г.

Дейност 1 – Информираност и публичност по Програмата и проекта – позиционирането на ММС, програмата и добрите каузи сред масовото население и извън пряко, но косвено достигнатите чрез маркетинговите инструменти аудитория и обществени групи в населението.

Дейност 2 – Информационни видео клипове – изработване на 2 бр. информационни и мотивиращи видеоклипа, в които ще вземат участие млади хора, които чрез личен пример ще покажат положителния аспект на здравословния начин на живот.

Дейност 3 – Работни срещи – създаването на наръчник за здравословен начин на живот, които да бъде разпространен безплатно до обществото. Готовият наръчник ще бъде качен на официалната страница на сдружението за безплатно изтегляне и разпространен с печатно издание по заложените дейности.

Дейност 4 – Информационна кампания – рекламата в информационните сайтове и радио спотове в националните и регионалните медийни канали ще постигне силно присъствие на проекта чрез всички форми на популяризиране в обществото.

Дейност 5 – Обучения – в рамките на проекта ще бъдат реализирани четири обучения в училища от област Бургас, с цел насърчаване на здравословния начин на живот.

Дейност 6 – Инициатива „С любов към здравето” – откритата дискусия и лична беседа с актуалните здравни експерти.

Дейност 7 – Публично събитие – събитието ще има за цел популяризиране на различни възможности за практикуване на спорт в свободното време като алтернатива на рисковото поведение. Публичното мероприятие ще се проведе през месец август за Международния ден на младежта. Събитието е традиционна проява вече осем години със спортен характер за насърчаване здравословния начин на живот сред младите хора.

Дейност 8 – Заключителна конференция – представяне на извършените дейности по проекта, натрупания опит и изградените партньорства. Дискусия с реална форма на комуникация между институциите и НПО сектора.

Проект на Национално Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС” с наименование “Стъпка напред ЗА здравето”  по договор № 25-00-29/22.03.2021г. с Министерство на младежта и спорта, проектът е финансиран по НПИМД-Н3-Т4-001/2021.

Напиши коментар