Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| February 4, 2023

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

Европейска година на младежта 2022

Европейска година на младежта 2022

Европейският парламент одобри 2022 година да бъде определена за Европейска година на младежта. Инициативата беше обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Европа се нуждае от визията, ангажираността и участието на всички млади хора, за да изгради по-добро бъдеще, което да бъде по-екологосъобразно, по-приобщаващо и цифрово. С настоящото предложение Европа се стреми да предостави на младите хора повече и по-добри възможности за бъдещето. Заедно с настоящото предложение Комисията публикува последния си доклад за младежта в ЕС, в който се прави преглед на положението на младите европейци по отношение на образованието, обучението, ученето, заетостта и гражданското и политическото участие.
С Европейската година на младежта Комисията, в сътрудничество с Европейския парламент и държавите членки, регионалните и местните власти, възнамерява:

– да уважи и подкрепи поколението, което пожертва най-много по време на пандемията, като им даде нови надежди, сила и увереност в бъдещето чрез акцентиране върху ролята на екологичния и цифровия преход в предоставянето на обновени перспективи и възможности;

– да насърчи всички млади хора, особено тези с по-малко възможности, в неравностойно положение, от селски или отдалечени райони или принадлежащи към уязвими групи, да станат активни граждани и участници в положителна промяна;

– да популяризира възможностите, които политиките на ЕС предоставят на младите хора в подкрепа на тяхното личностно, социално и професионално развитие. Европейската година на младежта ще върви ръка за ръка с успешното прилагане на NextGenerationEU за осигуряване на качествени работни места, образование и възможности за обучение;

– да почерпи вдъхновение от действията, визията и идеите на младите хора за по-нататъшно укрепване и освежаване на общия проект на ЕС въз основа на Конференцията за бъдещето на Европа.

Комисията ще организира редица дейности на европейско, национално, регионално и местно равнище. Обхватът на дейностите ще включва въпроси, които засягат предимно младите хора, като се следват приоритетите, посочени в целите за младежта, като равенство и приобщаване, устойчивост, психично здраве и благосъстояние и качествена заетост.

Напиши коментар