Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| January 25, 2020

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

MG Пловдив в името на младите

MG Пловдив в името на младите
СНЦ “Младежки Глас” Пловдив представя последния проект, насочен изцяло към децата в неравностойно положение, а именно – тези, лишени от родителски грижи, обитаващи специализираните социални домове за деца, под юрисдикцията и управлението на Община Пловдив. Идеята, която ще бъде реализирана съвместно с Община Пловдив, се състои в следното:

1. Фотографи – членове на нашето сдружение, обединени в клуб “Мисия – млад фотограф МГ” ще предоставят своите професионални фотоапарати на всички желаещи деца от Дом за деца лишени от родителски грижи “Кн. Мария Луиза” – Пловдив. На децата ще бъде предоставена възможността да снимат, след кратко встъпително обучение тип лекция за: история, същност, фотографски термини и пособия, харектеристиките и възможностите на цифровите и огледално-рефлексните фотоапарати, видове фотография, фотографски техники и т.н. За целта бе изготвен предварително списък от служителите на социалния дом, съдържащ имената с желаещите да се включат деца, които бяха разделени на групички от по 6 деца, всяка от която ще има на разположение 2 часа време за заснемане на изображения по предварително определения маршрут. Мероприятието ще се проведе извън пределите на социалния дом, в близка дестинация, подходяща за художетсвена и пейзажна фотография – Небет тепе. Инициативата ще се състои в рамките на два последователни дни – 24 и 25 юли.
2. След приключване на снимачните дни, всички снимки, направени от децата, ще бъдат селектирани за участието им в изложба, като всяко дете ще бъде представено с поне една своя снимка. Снимките ще бъдат изложени на специално организирана от нас изложба.
3. След приключване на изложбата, жури, в чийто състав влизат фотографи-членове на нашето сдружение, както и избрани от Община Пловдив представители на структурно звено “Социални дейности”, ще изберат 3 снимки на 3 деца, които да бъдат отличени с първа, втора и трета награда – любителски фотоапарати. Останалите деца-участници в мероприятието и изложбата ще бъдат отличени с почетни грамоти. Наградите ще са осигурени от Община Пловдив в лицето на Георги Титюков.

4. След приключването на инициативата на 25-ти ще създадем Facebook страница, чрез която ще дадем възможност на граждани, които имат желание, да дарят своите стари работещи фотоапарати на децата в неравностойно положение.

(C) Plovdiv24.bg | Източник: http://news.plovdiv24.bg/368479.html#ixzz21XRjj6px