Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| September 25, 2020

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Обучение от МГ за младите

Обучение от МГ за младите

Младежи имаха възможността да се запознаят с проектно-ориентирано обучение при интегриране на технологии в класното обучение. Мероприятието беше организирано по проект на МИКЦ „Гласът на младите” към Сдружение „Младежки Глас” и клуб  “Entertainment”, със съдействието на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

„Първо трябва да поставиш проблем пред детето и тогава то да усети нуждата от подкрепа, за да намери решението на дадена задача. Творческото мислене и екипна организация на работата са части от проектно-ориентиран подход в обучението, като алтернатива на фронталната работа при традиционната класно-урочна система. Интегрирането на съвременните подходи дава възможност за развитие и надграждане на дигиталните умения на съвременното младо поколение” уточни в лекцията си доц. д-р Румяна Папанчева- преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

Развитието на детето по модела на проектно-ориентираното обучение започва още от ранна възраст в детската градина. Обучението е организирано около проблема, а дадения проблем е свързан с реалния живот. Материята на изучаване се базира на проблем, който интегрира знания от различни учебни дисциплини. Ученикът управлява изграждането на познанието и учителят подпомага процеса на учене. Подходите на работа се осъществяват в малки групи като може да включва интердисциплинарен подход, съпътстващи задачи, за да оформят една екипна работа.

Следващият семинар, който ще организира Сдружение „Младежки Глас” ще бъде насочен към младите и местната власт, и как могат да получа отговор от местните власти на въпросите, които ги вълнуват.

 287eeb5a65f4e83f8e395d512a14e5de mladezki2glasjnigiRuse