Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| April 21, 2021

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

Обучават младежи от Ловеч за активно участие в политиките на местно ниво

Обучават младежи от Ловеч за активно участие в политиките на местно ниво

Безплатно обучение за млади хора от област Ловеч организира Сдружение “Младежки Глас” – клон София. Основната цел на обучението бе насърчаване на активното младежко участие в демократичните процеси и прилагането на политики на местно ниво, чрез повишаване степента на тяхната информираност, ориентиране и мотивиране за възможностите за развитие.

Проектът “Говори Северозападът 2.0” се реализира за втори пореден път, а специфичните цели на обучението бяха:

• Запознаване и обучаване на участниците с институциите в България, тяхното функциониране, йерархичност и взаимодействие между различните институции, ролята на лицата, отговорни за формирането на политиките в рамките на тези институции и как правилно да комуникираме с тях за да бъдат чути нашите предложения;

• Популяризиране на структурния диалог като ключов инструмент за идентифициране на потребностите и проблемите на младежта, чрез създаване на навици за интензивно общуване с местната и централна власт, и съвместно решаване на социалните проблеми;

• Запознаване с възможностите за заетост и реализация за младежи, предоставяни чрез мерки, програми и проекти от страна на държавните институции;

• Дуалното образование, като механизъм за засилване на диалога между образователните институции и бизнеса, относно потребностите на младите хора и засилване интереса към възможностите за трудова реализация;

• Насърчаване професионално развитие и мобилизирането на предприемачески потенциал на младите хора, както и информираност за възможностите и механизмите за финансиране на собствена бизнес-идея.

 

На обучението присъстваха над 30 младежи, които преминаха и през интерактивните ролеви игри, които ги разделят на представители от 3 сектора – бизнес, обществен и държавен сектори. Младежите трябваше да обосноват и защитят позицията си във формат на организирана кръгла маса.

 

Освен през Ловеч, обучението премина през Северозападните градове Видин, Враца и Монтана, а финалните обучение и кръгла маса ще се проведат в София, където доклад от всички срещи ще бъде представен на всички заинтересовани страни.

Напиши коментар