Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| February 25, 2020

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

Националното Сдружение „Младежки глас“- клон София проведе с изключителен успех заключителна конференция по проект „Говори Северозападът“

Националното Сдружение „Младежки глас“- клон София проведе с изключителен успех заключителна конференция по проект „Говори Северозападът“

Националното сдружение „Младежки глас“- клон София проведе с изключителен успех заключителна конференция по проект „Говори Северозападът“ по програма Еразъм +; КД3 в София. Събитието получи широка подкрепа от институциите, бизнеса, партньорски неправителствени организации и се радваше на сериозен интерес от страна на целевата група по проекта, а именно младите хора от Северозападния регион на страната и град София.
Сред официалните гости бяха Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политики, Ваня Колева, заместник-министър на младежта и спорта, Петьо Кънев, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешки ресурси; представители от министерство на образованието и науката, народният представител Галя Желязкова; Михаела Иванова, общински съветник към Столична община, Георги Руйчев, Председател на Форума на бизнес лидерите в България и др.
През периода на изпълнение на проекта екипът на „Младежки глас“ – клон София посети областните градове от Северозападния региона – Видин, Враца и Монтана и се срещна с младежи за да проведе конструктивен диалог, предоставяйки им трибуна за изразяване на собственото мнение за предизвикателствата пред тях и за предложения за подобряване качеството на образование и живот.
Председателят на клон-София Димитър Панчев посочи, че образованието в Северозападна България се нуждае от повече подкрепа. Връзката между ученик-учител-родител е скъсана и това се отразява на пазара на труда, изтъкна Вадим Рошманов, национален координатор на сдружението. Данаил Петров, който е икономист посочи, че младежката безработица в Северозапада остава 13%.
Заместник-министър Зорница Русинова представи мерките на МТСП за стартиране и осигуряване на трайна младежка заетост, като постави акцент върху регионалното им изпълнение. Сред най-успешните програми е схема „Младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), която и в момента е отворена в Бюрата по труда. По нея около 500 младежи от област Видин са минали през програма за стажуване или обучение на работното място. От тях 150 са останали да работят при същия работодател. В област Враца 852 младежи са били включени в програмата, 543 от тях са останали на същото работни място. Близо половината от 500-те младежи, включени в област Монтана, са намерили своята постоянна заетост.
Ваня Колева, зам.-министър на младежта и спорта определи Северозапада като предизвикателен регион и визира превръщането на региона в среда за активни млади хора, където има възможности за тяхната реализация. Тя посочи още, че Министерството на младежта и спорта насърчава всички млади хора, да бъдат инициативни и да се възползват от европейските и националните възможности за финансиране и младежко развитие. Представи програмите, които се администрират от министерството, и чрез които се подкрепят проекти за млади хора – Национална програма за младежта (2016-2020) и Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта. „Предстои съвсем скоро да се отворим процедури за кандидатстване, така че следете сайта на министерството и Националната информационна система за младежта“, призова Колева.

Напиши коментар