Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| May 26, 2019

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

Младежки семинар на тема „Структурен диалог за образователна система, допълнителна квалификация и предприемачество” ще се проведе тази неделя в Пловдив

Младежки семинар на тема „Структурен диалог за образователна система, допълнителна квалификация и предприемачество” ще се проведе тази неделя в Пловдив

Национално Сдружение „Младежки Глас” организира тази неделя безплатен семинар за младежи в гр. Пловдив. Събитието е по проект  “Структурен диалог за образователната система, допълнителната квалификация и предприемачеството“ – 2017-2-BG-KA347-036629, който се реализира от клона на сдружението в София и цялата страна.

На 08.10.2017г. /неделя/ от 13:00 часа в гр.Пловдив, Парк Хотел „Пловдив”, зала “Пълдин” ще се проведе семинара за младежи до 29-годишна възраст по проекта. Младежите ще се включат в дискусии и работни групи за идентифициране на проблемите в образователната система, допълнителната квалификация и предприемачеството в България. Участниците ще получат сертификати – Youthpass, за придобиване на умения и компетенции.

Всеки желаещ може да заяви участие в събитието като попълни анкета на този линк: http://bit.ly/mladezhki-glas, организаторите ще се свържат с младежите на посочените им контакти след попълване на въпросника.

Програмата ще включва: социални роли, активност и предприемачество. Модулът ще илюстрира предприемчивостта на мисленето и предприемачеството като възможност за преодоляване на безработицата и използване на местните ресурси. Използвани методи: брейнсторминг, интерактивни дискусии-конструктивни обсъждания, генериране на идеи; интерактивни методи, базирани на участие; работа по групи; ролеви игри, симулации; структурен диалог; неформално учене и др.

Втората част от срещата ще се осъществи на 09.10.2017г. /понеделник/  в регионална конференция за структурния диалог като ключов инструмент за идентифициране на потребностите и проблемите на младежта, чрез създаване на навици за интензивно общуване с местната и централна власт. Конференцията ще обедини конкретни идеи, които да намерят отражение в процесът на формиране на младежки политики между институциите, бизнеса и младите хора.

Всяка от страните ще има възможност да представи своята гледна точка и предложения за развитие на младите хора в региона. Ще се разработи документ от всяка среща, включващ предложенията на страните.  Сдружението ще организира 5 младежки конференции на регионално ниво в предварително избрани областни центрове на страната /Видин, Враца, Варна, Бургас, Пловдив/ и една заключителна национална конференция, планирана за град София.

Всички разработени до момента документи ще бъдат обединени в един, който ще бъде представен на финалната заключителна среща в гр. София като целта е с предложените дейности да бъдат запознати всички заинтересовани страни.

Събитие в социалната мрежа:   https://www.facebook.com/events/482024078819881

 

Напиши коментар