Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| August 2, 2021

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

Младежи се консултират как да ръководят финансовото си състояние

Младежи се консултират как да ръководят финансовото си състояние

26.02.2017

Младежи от Бургас се консултираха какво трябва да знаят, преди да изтеглят заем. Национално Сдружение “МЛАДЕЖКИ ГЛАС” организира поредната безплатна финансова консултация по проекта Младежки Информационно-Консултативен Център /МИКЦ/ – Гласът на младите, финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) към Министерството на младежта и спорта.

“Преди да вземем решение за теглене на заем, особено в ситуация на нестабилна икономическа конюнктура, трябва добре да обмислим това решение. Необходимо е да дадем ясен отговор на няколко въпроса, а именно: От къде да теглим кредит? Валута, срок и възможна вноска или какво е избор на погасителен план ? Какво е договор за кредит? Какво е предсрочно погасяване и изискуемост на кредита?” каза Славея Русева лектор и управител на банкова институция.

Според финансовият консултант е добре първо да се направи проучване за кредите в различните банки. След като се вземе решение за заем, да се обърне специално внимание на погасителния план. В това отношение има два варианта анюитетни или намаляващи вноски. Анюитетните вноски са равни по сума. Така в началото на кредита лихвата заема по-голям дял спрямо главницата на вноската, после те постепенно се изравняват като в края на главницата е с по-голям дял спрямо лихвата на вноската. При намаляващите вноски те са различни по сума всеки месец. Така главницата е една и съща всеки месец.
От младежкия екип на сдружението споделят, че безплатните събития продължават.

Напиши коментар