Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| September 25, 2020

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

МГ РУСЕ

МГ РУСЕ

„Култура“ към “Младежки глас” – Русе част от СНЦ „Младежки глас“ – България и Регионална библиотека “Любен Каравелов” организират съвместна инциатива под надслов „Прочети и предай“, свързана с размяна /обмен/ на книги на доброволни начала. Идеята е на Антоанета Николаева. Началото ще бъде поставено в понеделник.

“Поздравявам организаторите “Младежки глас” и Регионална библиотека “Л.Каравелов” за хубавата инициатива. Структурата на Жени ГЕРБ – Русе се присъединява към нея, защото харесва, одобрява и подкрепя целите ,заложени в инициативата: насърчаване на четенето, позитивното мислене и утвърждаването на книгата като алтернатива на агресията. Вярвам, че този европейски, модерен модел е естественият път за развитие на живата култура”, каза ръководителят на структурата Деница Аспарухова по повод стартирането на инициативата на инициативата „Прочети и предай”. Освен с нови книги, Жени ГЕРБ – Русе се включва и с организирането на Борса за книги и всякакъв тип литература. Жените като начало предоставят 5 книги. Общо до момента като стартов книжен фонд са събрани общо 20 книги, нови заглавия.

Все повече намаляващата покупателна способност на българина инарастващия стремеж към материално осигуряване оставят на заденплан духовното израстване и развитие на индивида. Ниските доходи,служещи за задоволяване на основни човешки потребности,обикновено се оказват недостатъчни за сдобиване с произведения наизкуството, вкл. и литературни творби. Макар проблемът да намирасвоето решение в електронните книги, все пак покупката на книги на хартиен носител остава един традиционен и оригинален начин дазарадваме себе си и своите близки. Всички ние имаме в домовете си библиотеки с редица заглавия,
които сме препрочитали десетки пъти и които постепенно с времето са изгубили своето очарование, престанали са да будят нашия интерес илюбопитство. Същевременно с това нашите близки и приятелипритежават уникални авторски произведения, които сме харесали ижелаем да притежаваме, но обикновено или не разполагаме съссредства за тяхното придобиване или самите книги вече не излизат отпечат, т. к. са доста стари. Ето защо подобно на редица инициативи,свързани с благотворителността, ние можем да разменим своя книга зачужда. По този начин не само ние, но и нашите близки биха сезапознали с нови творби. Биха разширили общата си култура и мироглед, биха се обогатили духовно.
Като положителна страна на една подобна инициатива можем да посочим осигуряването на възможност да се докоснем до нови за нас литературни произведения, без за това да влагаме допълнителнипарични средства. По този начин бихме могли да реализирамеикономии /т. е. да спестяваме/ от покупка на книги и да пренасочи финансовия си ресурс към други пера на семейния бюджет. СНЦ„Младежки глас“ – Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ -Русе насърчават, подкрепят и стоят зад идеи, за чието реализиране нее необходимо влагането на средства, особено когато чрез тях евъзможно да бъде постигнат културен напредък. Книгите са вещи, изработени от материал, твърде неустойчив във времето. Това изисква полагане на специални грижи за неговотоопазване. След прочитането на една книга обикновено тя бивазабравяна и става неизползваема. Съхраняването на една книга внеподходящи условия би могло да има пагубни последици за нея,напр. тя да се окаже унищожена. Организирането и провеждането нанастоящето мероприятие има за задача да помогне на книгите дазаживеят нов живот, да се завърнат в ежедневието на българина и дастанат отново актуални и полезни. Да служат на хората и дадопринасят за тяхното културно израстване и развитие. Задачата ни еда възродим любовта към литературните творби и да опазим нашетоисторическо наследство.

Разбира се, идеята има и чисто екологична насоченост, т. к. една от целите ни е да предпази тоновете хартия и другите ценни материали, вложени в изработката на книгите /кожа, подвързии/ от повреждане или унищожаване. По този начин би се предотвратило изсичането на дървета и унищожаването на не една или две гористи местности, служещи за добив на небходимата суровина. Бихме предотвратили разхищението на лепило, тонери, мастило и други ресурси, които можем да ползваме за осъществяването на други дейности и инициативи. Не трябва да се подценява и социалната роля на идеята.
Размяната на книги е предпоставка за осъществяването на редица социални контакти между хората – не само, между такива, които вече се познават, но и между такива, които нямат връзка по между си. „Прочети и предай“ е инициатива, която търси и се стреми да реализира социалния диалог. Да събере много хора, които споделят общи възгледи, да ги обедини в техните стремежи, мечти и въжделения. Това е мероприятие, което предполага свързване и споделяне между хората. Споделяне на усещанията, които една литературна творба е оставила у нас, на радостта, която сме изживели от нейното прочитане, на мъдростите, на която тя ни е научила. Книгите са един нов и различен свят. Те ни пренасят в друга действителност, обогатяват ни емоционално, мисловно и душевно. Помагат ни да се докоснем до невиждани върхове, да търсим трескаво и да намираме себе си. Същност на инциативата и реализация. Предвижда се мероприятието да бъде проведено под формата на размяна /обмен/ на книги между граждани.
За целта е необходимо да бъдат събрани книги – предмет на размяната, които са доброволно оставени в библиотеката от всички, желаещи да участват. Същите следва да попълнят списък, който съдържа техните имена и телефон за контакти, както и списък на книгите/книгата, които предоставят. В специално изработена електронна страница /уеб сайт/ също ще бъде публикувана информация за участниците и книгите, включени в осъществяване на мероприятието. !!!! ВАЖНО: поради характера на идеята Сдружение „МЛАДЕЖКИ ГЛАС“, както и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРИ ИЗГУБВАНЕ, УНИЩОЖАВАНЕ ИЛИ ПОВРЕЖДАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ КНИГИ!!!

СНЦ “Младежки глас” – Русе е сдружение с нестопанска цел, което работи от вече една година на територията на град Русе. Първата реално осъществена тяхна идея е тази за обучението на деца в неравностойно социално положение от дом „Димитър Басарбовски“ в Русе.

Източник: РБ “Л. Каравелов”