Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| May 27, 2020

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

Заседание на Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта в Народното Събрание на Република България

Заседание на Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта в Народното Събрание на Република България

17.07.2019

От днешното заседание на Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта в Народното Събрание на Република България. Лидерът на Национално Сдружение “Младежки Глас” Тодор Йосифов изказа предложения за младите и гражданския сектор в страната и какви дейности трябва да бъдат развивани в подкрепа на новото поколение. Подкрепихме и одобрихме годишния доклад за младежта за 2018 г., който беше представен от Николай Павлов -Зам.-Министър на Министерство на Младежта и Спорта на Република България и отбелязахме силната работа на институциите и гражданския сектор в подкрепа на обществото и новото поколение, с Антон Берданков представиха предложенията от MG за продължаването на успешните политики в областта. Национално Сдружение “Младежки Глас” заедно с лидерите на останалите най-големи структури в страната – Национално Представителство на Студентските Съвети (НПСС) – Яна Вангелова и Български Младежки Червен Кръст (БМЧК) – Станимир Бояджиев се изказаха пред народните представители и членове на Комисията от името на нашите членове и структури от цялата страна и представихме тяхната визия и обобщените предложения за развитие на новото поколение! Изключително позитивна и диалогична среща, която показва силната страна на успешната комуникация между институциите и гражданския сектор в общата ни кауза за развитието на младите и обществото в България!

Напиши коментар