Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| February 25, 2020

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Няма коментари

Вижте новата платформа за социален франчайзинг Е-franchise

Вижте новата платформа за социален франчайзинг Е-franchise

Ние сме транснационален консорциум от младежки организации от България, Италия, Румъния и Португалия с водещ партньор сдружение „Младежки глас“ България.  Ние притежаваме голям опит и много добра експертиза в работата за насърчване на младежкото предприемачество на различни социални групи и слоеве. Особен акцент в работата ни има социалното предприемачество, организирането на социални предприятия и подпомагане на социални групи от младежи, които са рискови по отношение на трудовата им реализация и социалното включване – младежи с различни увреждания; младежи лишени от родителски грижи; млади хора представители на различни малцинствени емигрантски групи.

Българска организация – сдружение “Младежки глас” е национална младежка организация с широк членски и териториален обхват. Тя е учредена преди десет години в град Бургас и е разширила своята дейност с учредяването на клонове в дванадесет населени места, сред които Пловдив, София, Варна, Русе и други. Във фокуса на младежката централа и всички регионални звена стоят възможностите и перспективите за социално включване и социална реализация на младите хора.

Италианската организация – Association of Intercultural Mediators Network е е културна асоциация, основана през 2012 г. в Ферара, на стратегическо място между Флоренция и Венеция. Нейната мисия е насърчаването на междукултурния диалог чрез проекти в партньорство с местните училища и младежки организации от цяла Европа.

Румънската организация – ASOCIATIA ALLONS-Y е ориентирана към развитието на младежкото предприемачество, в частност социалното и цифрово предприемачество на основата на франчайзингов и бизнес модел. „Asociatia Allons-Y“ е младежко сдрежение, основано през 2013 г. с ясната цел, да активна роля в живота на младите хора, да отговоря на техните нужди, да улесни достъпа им до информация, също така до пазара на труда.

Португалският партньор – SYAJ – Associaзгo Juvenil Synergia през последните години успешно внедрява социалната практика на социалния франчайзинг в сферата на онлайн бизнеса и електронната търговия. Дейността на НПО „Синергия “се основа на ценности характерни за младежките асоциации: справедливост, солидарност, прозрачност, отговорност, сътрудничество . Сдружението допринася за утвърждаването на младежта,като фактор на социална трансформация и иновации.

Официален сайт: https://e-franchise.info

Напиши коментар