Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

| May 26, 2019

Сдружение "Младежки Глас" България
Scroll to top

Top

Бизнес Комуникацията и Младите

Бизнес Комуникацията и Младите

Младежи се обучиха как да постигат успех в бизнес комуникацията

Над 50 младежи от Бургас участваха в обучение по „Вербална и невербална комуникация в бизнес средата”, организирано от клуб “Маркетинг & PR” към Сдружение “Младежки Глас” със съдействието на Община Бургас. Един от най-добрите теоретици в областта – проф. дпн Галя Христозова, заместник ректор на Бургаския свободен университет беше лектор на обучението.

Успехът или неуспехът в комуникацията 55 % се определя от невербалната комуникация, а въздействието, което се оказва върху клиентите, партньорите и колегите, се пада на думите и тяхното съдържание е само 7%. Младежите имаха възможност да получат информация, как да се представяш по време на интервю за работа и успешно да излагаш своите предложения за нов проект. Други теми в обучението бяха засегнати как да се облечеш за важна среща с бъдещия инвеститор и как да разбираш какво “казват” жестовете, усмивките, мимиките и походките на хората с които общуваме.

„Обучението, което организирахме има за цел да дадем  информация на младите хора, за това как да “слушаме” с очите си. Лекцията помага на всеки, който има желание да изгради и осъвършенства уменията си за общуване в бизнес среда, да постига личен успех и да се развива в кариерата си независимо от позицията и социалния опит” каза Димитър Алексиев, председател на клуб “Маркетинг & PR” към Сдружение “Младежки Глас”.

mladezhki-glas-1222222